Sofrologia

 

La Sofrologia és un entrenament personal  basat en tècniques de relaxació i d’activació del cos i de la ment. El seu objectiu és enfortir les actituds positives en la vida qüotidiana.

La Sofrología es un entrenamiento personal basado en técnicas de relajación y de activación del cuerpo y de la mente. Su objetivo es fortalecer las actitudes positivas en la vida cotidiana.   www.sofrologiabages.org

[/cmsms_te