El taller JO VULL – JO PUC  és un taller que té per objectiu potenciar l’autoestima, la confiança i el poder personal mitjançant la Sofrologia i la Biodanza.

El taller YO QUIERO- YO PUEDO es un taller que tiene por objetivo potenciar la autoestima, la confianza y el poder personal mediante la Sofrología y la Biodanza.